Investigació especialitzada per a mútues i asseguradores.

Informa2 ofereix un servei de recerca professional per a mútues i asseguradores, detectem i prevenim les estafes o sinistres fraudulents, acompanyem amb proves documentals per a constatar la veracitat de la reclamació del frau.

Mútues i asseguradores

Realitzem les comprovacions òptimes per a determinar si ens trobem davant un sinistre real o pel contrari els implicats han simulat el mateix per a obtenir una indemnització o reparació del seu vehicle per uns danys existents.

Seguiments dels lesionats per a determinar si les lesions que reclamen s’ajusten a la realitat o pel contrari intenten simular lesions inexistents o exagerar les mateixes.

Realitzem les indagacions necessàries per a determinar si aquells danys (llar, comerç, acte, etc.) que reclama un assegurat s’ajusten als fets reals o ens trobem davant un intent de frau i realment manquen de cobertura.