detectives para abogados

Detectius privats al servei dels seus processos judicials.

Informa2 ofereix un servei professional dedicat a advocats. Els nostres investigadors poden convertir-se en la millor opció de col·laboració per a qualsevol “cas” o procés que requereixi d’una obtenció de proves, per a argumentar una defensa o una acusació de manera fonamentada.

Els nostres serveis a advocats

Realitzarem la recerca necessària per a obtenir les proves que demostrin les irregularitats produïdes per l’arrendatari en relació al seu contracte d’arrendament.

Recerca destinada a provar l’ocupació de l’habitatge, control dels inquilins i en la mesura que sigui possible identificació d’aquests.

Quan una persona estigui percebent una assignació de pensió compensatòria i canvia la seva situació laboral, es podrà modificar també la pensió compensatòria que es va establir per a aquest, per no gaudir d’ingressos.

El mateix efecte ocorrerà amb una assignació compensatòria quan el conyugue formi una nova família o estableixi una relació amb una tercera persona.

Els nostres serveis a advocats

Quan una persona estigui percebent una assignació de pensió alimentària i canvia la seva situació laboral, és podrà modificar també la pensió alimentària que és va establir per a aquest, per no gaudir d’ingressos.

Obtenció de proves que demostrin que un dels cònjuges no compleix amb les seves responsabilitats en relació al càrrec dels fills en un procés de separació o divorci.

Localització de persones que tenen alguna responsabilitat, deute, pagament o cita judicial amb els nostres clients.